Maklumat Pembayaran : Pihak Pemohon boleh membuat pembayaran kepada akaun berikut :

No. Akaun : 8002874824 [ CIMB Bank Berhad ]
Nama Akaun : KETUA PENGARAH, LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Maklumat Permohonan Struktur Paparan Iklan

Permohonan untuk mendirikan struktur paparan iklan di rizab lebuh raya seliaan LLM adalah tertakluk kepada:-

Peruntukan Undang-Undang

 • Seksyen 84 dan 85A Akta Pengangkutan Jalan 1987 [Akta 333]
 • Rujukan P.U. (A) 405 Akta Pengangkutan Jalan 1987 [Akta 333] - 6 Disember 2010
 • Rujukan P.U. (A) 377 Akta Pengangkutan Jalan 1987 [Akta 333] - 18 November 2011
 • Rujukan P.U. (A) 175 Akta Pengangkutan Jalan 1987 [Akta 333] - 26 Jun 2014
 • Rujukan P.U. (A) 181 Akta Pengangkutan Jalan 1987 [Akta 333] - 1 Julai 2016
 • Rujukan P.U. (A) 301 Akta Pengangkutan Jalan 1987 [Akta 333] - 1 Disember 2016
 • Seksyen 23, Akta Lembaga Lebuhraya Malaysia (Perbadanan) 1980 [Akta 231]

Tatacara dan Garispanduan

 • Tatacara Mendirikan Struktur Paparan Iklan Di Dalam Rizab Jalan Persekutuan/Lebuhraya 2011
 • Tatacara Permohonan dan Pemasangan Paparan Iklan Jenis Light Box (Berlampu/Tidak Berlampu) Di Rizab Jalan Persekutuan dan Lebuhraya 2011
 • Tatacara Permohonan dan Pemasangan Paparan Iklan Jenis Pillar Wrap Di Rizab Jalan Persekutuan dan Lebuhraya 2014
 • Garis Panduan Mendirikan Struktur Paparan Iklan Di Dalam Rizab Lebuh Raya Di Bawah Seliaan Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM) - (LLM/GP/A8-15)
 • Addendum Kepada Garis Panduan Mendirikan Struktur Paparan Iklan Di Dalam Rizab Lebuh Raya Di bawah Seliaan Lembaga Lebuhraya Malaysia (Berkuatkuasa pada 1 November 2017)

Bayaran Fi Pemprosesan dan Caj Sewaan